Add/Remove fixtures

Dodawanie/usuwanie urządzeń

Okno służy do dodawania urządzeń do okna roboczego. Program posiada pokaźną bazę różnego rodzaju urządzeń, jeśli jednak nie znajdziesz biblioteki (fixture) dla sprzętu który posiadasz zajrzyj do naszego sklepu www.Led-Effect.pl.

Po wybraniu Add/Remove fixtures otworzy się okno:

1  → lista producentów. Kliknij folder wybranego producenta, aby rozwinąć lub zwinąć listę urządzeń.Poniżej okno szybkiego wyszukiwania
2  → informacje na temat wybranego urządzenia
3  → przyciski dodawania (Add fixture) i usuwania (Remove selected fixtures) urządzeń z pola roboczego programu WIĘCEJ>>
4  → lista urządzeń dodanych do pola roboczego programu
Address  → informacje na temat adresu i interfejsu, np.1:1-16 gdzie 1 to numer interfejsu, 1-16 kanały zajęte przez urządzenie
Name  → nazwa urządzenia wyświetlana w oknie roboczym programu, po zaznaczeniu można ją dowolnie zmieniać
5  → Options- opcje, WIĘCEJ>>
6  → obrazek pokazuje jak ustawić adres dla wybranego urządzenia na mikroprzełączniku DIP, po prawej aktualny adres urządzenia i przycisk "enter" do zatwierdzenia jego zmiany. Aby zmienic adres w dodanym urządzeniu skasuj zawartość okna StartAddress, ujrzysz okno z komunikatem: "Changing the address could result in innacurate sequences" (Zmiana adresu może spowodować błędy w sekwencjach). Kliknij OK i po wpisaniu nowego adresu potwierdź zmianę klikając enter.
7  → zdjęcie wybranego urządzenia
8  → opcje dla wybranego urządzenia:
Let fixture react to sound when enabled   → urządzenie będzie reagować na dźwięk;
Ignore Master Intensity   → urządzenie nie będzie reagować na funkcję Master Intensity (jasność);
Ignore Blackout   → urządzenie nie będzie reagować na funkcję Blackout (wył/zał lampy);

Add/Remove fixtures

Po kliknięciu na strzałkę Add fixture (3) wyświetli się poniższe okno:

1  → Start at row - pozycja urządzenia w programie (liczba porządkowa)
2  → n of fixtures add - ilość takich samych urządzeń które chcesz dodać
3  → DMX Universe - wybór jednego z dwóch wyjść dmx (interfejsu)
4  → DMX startaddress - startowy adres dmx
5  → Enable addressing - automatyczne adresowanie kolejnych urządzeń
6  → Auto. Creating Group - automatyczne tworzenie grup
7  → Add - przycisk dodawania urządzeń do programu

Options

Patching...  →Skrót do zakładki Patching w Setup menu - Preferences.
Correction...  →Skrót do zakładki Correction w Setup menu - Preferences.
Cleanup sequences  →Ta funkcja służy do usuwania z sekwencji kanałów zajętych przez wybrane urządzenie. Otwiera następujące okno:

1 - lista urządzeń
2 - lista sekwencji
3 - pasek postępu oraz lista wykonanych operacji usunięcia (po kliknięciu Start).

Reset channel settings  → reset ustawień dla kanałów zajętych przez urządzenia
Print fixture list  → Funkcja drukuje listę wszystkich dodanych urządzeń z opisem wykorzystanych kanałów DMX i ustawieniami DIP switch'a: