Gobo

Kontrola nad tarczą gobo

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Panel odpowiada za tarczę gobo i to jest jego najważniejszym przeznaczeniem, jednakże często jest wykorzystywany jako drugi panel Macro.
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

A   → sekcja odpowiedzialna za pierwszą tarczę gobo (1z3)
B   → sekcja odpowiedzialna za drugą tarczę gobo (2z3)
1   → Gobo1 - suwak umożliwia zmianę wartości dla kanału przypisanego do pierwszej tarczy gobo, jednocześnie informuje jaka wartość jest wysyłana do urządzenia, podświetlany na niebiesko
2   → obrazki gobo pierwszej tarczy, po wybraniu jednego program wyśle do urządzenia wartość dmx powodującą odpowiednie ustawienie tarczy
3   → Gobo Rotation1 - suwak wysyła komunikaty dla kanału odpowiedzialnego za rotację pierwszej tarczy gobo, podświetlany na żółto
4   → Gobo2 - suwak umożliwia zmianę wartości dla kanału przypisanego do drugiej tarczy gobo, jednocześnie informuje jaka wartość jest wysyłana do urządzenia, podświetlany na niebiesko
5   → obrazki gobo drugiej tarczy, po wybraniu jednego program wyśle do urządzenia wartość dmx powodującą odpowiednie ustawienie tarczy
6   → Gobo Rotation2 - suwak wysyła komunikaty dla kanału odpowiedzialnego za rotację drugiej tarczy gobo, podświetlany na żółto
7   → w tym miejscu mogą się pojawić przyciski skrótów z panelu Macro, które zostały przypisane do Gobo, w lewym dolnym rogu (8) znajduje się przycisk uwidaczniający skróty.

Panel może wyświetlić informacje dla trzech tarczy gobo i maksymalnie dwóch kanałów gobo rotacji.