All Panels

Otwarcie wszystkich paneli

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelach.
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

Przycisk otwiera wszystkie dostępne dla wybranego urządzenia panele. Powtórne kliknięcie zamyka wszystkie otwarte.