Window

Zarządzanie oknami roboczymi programu

All   → otwiera wszystkie dostepne dla urządzenia panele (po zaznaczeniu urządzenia) ZAZNACZANIE URZĄDZEŃ>>
Beam   → otwiera panel Beam (po zaznaczeniu urządzenia, jeśli jest dla niego dostepny)
.....   → otwiera panel....
Framing   → otwiera panel...
Create sequence   → uruchamia kreator sekwencji
Cue   → otwiera okno cue
DMX400   → otwiera okno wtyczki DMX400
Groups   → otwiera okno edycji grup
Create 2510 controller file   → kreator sekwencji dla Martin 2510
3D viewer   → wizualizator 3D
Scanlibrary
Fixture selection bar   → pasek wyboru urządzeń i grup
Reset window positions   → resetuj pozycje okien