Run Command

Sterowanie za pomocą komend

Funkcja Run Command umożliwia wysłanie do urządzeń komunikatów DMX po wpisaniu odpowiednich komend.

Funkcji można używać w dwóch trybach:
Channel - komunikaty wysyłane są na wybrane kanały
Fixture - komunikaty wysyłane są do wybranych urządzeń.

Znaczenie przycisków:

Klawisz Funkcja Opis
ENTER wykonaj polecenie wysyła polecenie do urządzenia
@ poziom, natężenie wartość przed znacznikiem wskazuje na urządzenia, kanały,
wartość za znacznikiem to komunikat wysyłany do urządzeń
DMX wyślij wartość bezwzględną dmx jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk DMX to wartość wysyłana zostaje obliczona wg %, po wciśnięciu zostanie wysłana bezwzlędna wartość dmx
+ i np. 1+5 oznacza kanał/urządzenie 1 i 5
/ do np. 1/5 oznacza kanały/urządzenia od 1 do 5
- pomiń np. -6 oznacza pomiń kanał/urządzenie 6
CLR usuń usuń wiersz poleceń
BS backspace kasuj, cofnij wpis
shift użyj atrybutów połaczenie z odpowiednimi klawiszami wywołuje skróty - opis poniżej

Atrybuty

Kombinacja Atrybut
shift 0 PAN@
shift 1 TILT@
shift 2 COLOR@
shift 3 GOBO@
shift 4 PRISM@
shift 5 CYAN@
shift 6 MAGENTA@
shift 7 YELLOW@
shift 8 prismROT@
shift 9 goboROT@

Przykłady

Channel

1@100   → na kanał pierwszy zostanie wysłana wartość 255 (100%)
1@DMX100   → na kanał pierwszy zostanie wysłana wartość 100
1/5-3@DMX128   → na kanały od pierwszego do piątego, za wyjątkiem trzeciego zostanie wysłana wartość 128

Fixture

1@100   → do pierwszego urządzenia zostanie wysłana wartość 255 (100%) na kanał dimmera
1@DMX100   → do pierwszego urządzenia zostanie wysłana wartość 100 na kanał dimmera
1+4COLOR@DMX20   → do pierwszego i czwartego urządzenia na kanały koloru zostanie wysłana wartość 20