Programmable override buttons

Przyciski nadpisujące

Przyciski override to rodzaj odtwarzacza, który ma priorytet nad sekwencjami odtwarzanymi za pomocą Cue i Submaster, tzn. tak długo jak uruchomiony jest jeden z przycisków override, wybrane komunikaty wysyłane z cue/submaster są blokowane, a urządzenie otrzymuje komunikaty z override buttons.

Przyciski override są używane np. do uruchomienia stroboskopu, wyboru koloru itd. Podczas tworzenia sekwencji w kreatorze WIĘCEJ>> należy zwrócic uwagę, aby niepotrzebnym kanałom nadać atrybut Off (np. jeśli chcesz tylko uruchomić stroboskop w ruchomej głowie, wszystkim kanałom oprócz strobo nadaj Off, tak zapisaną sekwencję przypisz do override - podczas odtwarzania sekwencji cue głowica będzie otrzymywać komunikaty dotyczące ruchu, koloru itd, po wciśnięciu klawisza override tylko na kanał strobo zostaną wysłane komunikaty korekcyjne, pozostałe będą dalej, bez zmian odtwarzane zgodnie z sekwencją cue lub submaster).

Override buttons mogą zawierać tylko jedną scenę! Jeśli do przycisku przypiszesz sekwencję zawierającą więcej kroków to użyty zostanie tylko pierwszy, pozostałe nie zostaną odtworzone.

Opis funkcji

1   → Overridebuttons options - opcje WIĘCEJ>>
2   → Insert sequence - wstaw sekwencję do listy, z otwartego okna przeciągnij myszką wybraną sekwencję do jednego z pól (4)
3   → Page - strona (zakładka) z przyciskami override, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie otwiera menu:
Add page - dodaj zakładkę, można utworzyć łącznie sześć stron
Rename page - zmień nazwę zakładki
Remove page - usuń zakładkę
4   → w zależności od ustawień 30 lub 32 przyciski umożliwiające wybór override. Kliknij prawym przyciskiem myszki na przycisku aby rozwinąć menu:
Flash button - przycisk typu flash, działa tak długo jak jest wcisnięty klawisz, po jego puszczeniu wyłącza się
Disable all other buttons - po kliknięciu wyłacz pozostałe aktywne przyciski override
Selected fixture only - wyślij komunikaty tylko do aktualnie zaznaczonych urządzeń
Show on all pages - skopiuj przycisk do pozostałych zakładek
Clear button - wyczyść przycisk
Edit button - edytyj przypisaną sekwencję - otwiera kreator WIĘCEJ>>

Overridebuttons options

32 buttons (4x8)   → ilość i układ przycisków, standardowo 30 pól, 5x6
Add page   → dodaj zakładkę (3)
Insert scenes   → wstaw scenę (po otwarciu okna przeciągnij sekwencję do pustego przycisku)
Clear All   → wyczyść wszystkie przyciski
Highest priority   → priorytet wyższy od zmian wprowadzonych ręcznie
Fade in   → pozwól na użycie atrybutu Fade po załączeniu przycisku (zgodnie z ustawieniami w scenie), po odznaczeniu przyciski działają zawsze w trybie Snap
Rearrange by drag and drop   → rozmieszczanie przeciągnij i upuść