Setup

Menu programu

Add/Remove fixtures   → dodaj/usuń urządzenia WIĘCEJ>>
FreeStyler Setup   → konfiguracja programu WIĘCEJ>>
Use global colors   → użyj globalnych kolorów, zmienia wygląd panelu Colors udostępniając tylko 12 barw, funkcja ułatwia wybieranie koloru dla wielu różnych urządzeń. Globalne kolory muszą być zdefiniowane podczas tworzenia pliku fixture.
Show only shared global colors   → pokaż tylko globalne kolory, które mogą być wyświetlone przez wszystkie urządzenia, tzn. jeśli urządzenia oferuje paletę barw większą niż inne urządzenia, to panel Colors wyświetli tylko kolory które mogą być wyświetlone przez wszystkie urządzenia.