Lamp Settings

Kontrola nad źródłem światła

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

1   → Shutter - przesłona zamykająca żarówkę;
2   → Strobe - stroboskop
3   → Intensity - płynna regulacja jasności (dimmer)
4   → Bulb - włączenie/wyłączenie żarówki. W niektórych urządzeniach włączenie żarówki trwa bardzo długo (żarówki wyładowcze), ze względu na to przycisk OFF należy przytrzymać przez 5 sekund
5   → w tym miejscu mogą się pojawić przyciski skrótów z panelu Macro, które zostały przypisane do Lamp, w lewym dolnym rogu (6) znajduje się przycisk uwidaczniający skróty.

Jeśli chcesz właczyć światło w urządzeniu ustaw Shutter na "Open", pasek Intensity przesuń maksymalnie w prawo, a w sekcji Bulb wybierz " Lamp On".