Plugins

Wtyczki

SunTriX i LedTriX to wtyczki do programu Freestyler które pozwalają na wyświetlanie obrazów i tekstów tworząc ciekawe efekty z wykorzystaniem wielu lamp.
SunTriX pracuje na kanałach dimmera urządzeń, a LedTriX na kanałach RGB (kolor).

Obie wtyczki mają podobny układ i funkcje:

Opis na przykładzie SunTrix:

A1  → podgląd wybranej animacji
A2  → wybór animacji
B1  → pole do wprowadzenia tekstu jaki mają wyświetlać urządzenia
B2  → wybór czcionki (w LedTrix również kolor)
B3  → sposób przewijania tekstu:
Left to right - od lewej do prawej
Right to left - od prawej do lewej
Top to bottom - z góry na dół
Bottom to top - z dołu do góry
Freezed - zamrożenie ruchu (zatrzymanie)
B4  → Countdown to - zacznij odtwarzać za... (wprowadź czas)
B5  → zastosuj ustawienia
C1  → przyciski umożliwiające odtworzenie zapisanych ustawień, aby zapisać ustawienia przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij na wybrany przycisk
D  → sekcja odpowiedzialna za obraz
E  → sekcja odpowiedzialna za tekst
F  → sekcja odpowiedzialna za globalne ustawienia
D1  → Master image - jasność obrazu
D2  → Speed - prędkość animacji
E1  → Master text - jasność teksu
E2  → Speed - prędkość przesuwania tekstu
F1  → Master text - jasność globalna
F2  → Background - jasność tła (tylko SunTriX)
3  → Fade In - stopniowe rozjaśnienie
4  → Fade Out - stopniowe ściemnienie
5  → Play - odtwórz
6  → Tap - zastosuj wybraną animację
7  → Inverse image - odwróć obraz, negatyw
8  → Reverse text - odwróć kierunek animacji tekstu
9  → Flash - błysk, na czas wciśnięcia przycisku zostają zapalone wszystkie komórki (tylko SunTriX)

Setup

Konfiguracja wtyczek

Przed rozpoczęciem korzystania z wtyczek należy je skonfigurować pod posiadane urządzenia.

Set matrix  → wymiary matrycy w pikselach, każdy piksel to oddzielny kanał rgb/dimmera, /pionowe x poziome/, Set- Zastosuj
Startadress  → adres początkowy wtyczki: pierwszy kanał dimmera lub kanału RGB w używanych urządzeniach
Every __ ch  → wykorzystaj, skip __ ch  → pomiń kanały - tylko kanały RGB i dimmera są potrzebne, więc jeśli lampa ma 5 kanałów, a pierwsze 3 są RGB, należy wpisać 3 i 2.
Mode  → tryb adresowania kanałów
Auto adress  → automatycznie adresuj urządzenia według ustawień powyżej, adresy można też ustawić ręcznie klikając na wybraną komórkę po prawej i wpisanie adresu.
Od tego momentu wtyczka jest gotowa do użycia. Należy przy tym pamiętać, że pluginy nie są bezpośrednio połączone z urządzeniami i nie "wiedzą" jaką funkcję spełnia dany kanał, więc jeśli niepoprawnie skonfigurujesz powyższe ustawienia i np. we wtyczce ustawisz pierwszy kanał jako R (czerwony) to może się okazać, że urządzenie ma na tym kanale ruch Tilt i nie uzyskasz zadowalającego efektu.

Animacja jest zwykle większa niż matryce, które mają ją wyświetlić. Istnieją pewne parametry, które mogą być używane do przesuwania matrycy:
Offset V / H   → tymi parametrami możemy przesuwać matrycę dostosowując ją do wyświetlanego obrazu:

Auto. align  → obraz zostanie automatycznie ustawiony na środku matrycy:

Spacing V / H  → odstępy pomiędzy pikselami na matrycy, poniżej przykłady z róznymi ustawieniami:

Wszystkie animacje LedTrix znajdują się w folderze: c: \ FreeStyler \ Plugins \ LedAnimations \ Jeśli chcesz możesz usunąc lub dodać nowe animacje np. przy pomocy darmowego programu GIMP 2. Obrazki muszą mieć format gif. Każdy piksel animacji będzie odpowiadał za inny kanał dmx. Należy pamiętać o tym, że DMX ma tylko 512 kanałów co ogranicza rozmiar pliku gif, dodatkowo wiele kanałów jest wykorzystywana do innych funkcji. W przypadku gdy urządzenia nie mogą wyświetlić wszystkich pikseli animacja będzie wyświetlana "od środka".