Macro

Skróty

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

Panel oferuje skróty do rozmaitych funkcji. Kliknięcie na obrazek wysyła na określony kanał zdefiniowaną w bibliotece, stałą wartość. Możliwa jest także rozwiązanie, gdy każde kolejne kliknięcie dodaje do aktualnie wysyłanego komunikatu określoną wartość.

Makra powiązane z innymi panelami są również widoczne z ich poziomu.