Pan/Tilt

Kontrola nad ruchem głowicy, skanera

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

Opis funkcji panelu.

Coordinate system

Pole służy do kontroli nad ruchem w osi X (pan) i Y (tilt). Ruch urządzenia wywołujemy przesuwając niebieską kropkę za pomocą myszki. Ustawienie kropki w centrum powoduje wysłanie do urządzenia komunikatów o wartości 127, odpowiada to ustawieniu głowicy w pionie. Dla dokładniejszej kontroli należy użyć strzałek Fine Tune (patrz niżej).

Fine tune

Dokładne dostrojenie pozycji. Każde kliknięcie na strzałkę zmienia wartość kanału o 1. Przycisk po środku wysyła komunikaty Pan/Tilt o wartości 127 ustawiając urządzenie w pozycji centralnej.
Dla urządzeń posiadających dodatkowe kanały Pan 16bit / Tilt 16bit dokładniejsze strojenie wymaga wciśnięcia klawisz "Shift".

Resolution

Rozdzielczość myszki - suwak ustawia reakcję myszy w polu kontroli nad ruchem.

Lock axis

Blokada osi - Jeśli chcesz przestawić urządzenie tylko w jednej osi drugą możesz zablokować kłódką, aby zapobiec niepożądanym zmianom. Oś zablokowana nie będzie zmieniać położenia podczas przesuwania kropki w polu ruchu.

Inverse Pan and Tilt

Przycisk X odwraca wartość kanału Pan, a Y kanał Tilt gdzie centrum to 127.
Jeśli wartość kanału pan wynosi np. 107 to po wciśnieciu przycisku X program do urządzenia wyśle wartość 147. W efekcie otrzymujemy lustrzane odbicie promienia.

Flip

Funkcja obraca urządzenie o 180 stopni,utrzymując ten sam kierunek wiązki.

Jest to przydatne, gdy przestawisz urządzenie w oknie kontroli nad ruchem w miejsce w którym kończy się zakres obrotu urządzenia.
Po naciśnieciu "Flip" urządzenie obróci się o 180 stopni kierując wiązkę światła w tym samym kierunku dzięki czemu możesz przesuwać głowicę dalej nie przekraczając zakresu obrotowego.

Funkcja działa tylko dla urządzeń, które mogą obracać się o 360 stopni lub więcej.

Absolute / Relative movement

Funkcja działa na grupie urządzeń i określa ruch bezwględny lub względny w stosunku do pozostałych urządzeń. Umożliwia np. śledzenie obiektu za pomocą kilku ruchomych głów.
Niebieska strzałka to ruch absolutny, gdzie urządzenia są natychmiast przenoszone do nowej pozycji podczas przesuwania niebieskiej kropki w oknie ruchu. Początkowe położenie Pan i Tilt, nie ma znaczenia. Wszystkie wybrane urządzenia otrzymają ten sam komunikat.
Gdy włączymy ruch względny (czerwona strzałka), urządzenia będą przemieszczane względnie do położenia początkowego i pozostałych urządzeń w grupie.

Linear fanning

Funkcja działa na grupie urządzeń i pozwala rozsunięcie ustawionych równolegle urządzeń w wachlarz.
First   → odchylenie pierwszego urządzenia;
Last   → odchylenie ostatniego urządzenia;
Center   → odchylenie środkowego urządzenia;
Center Offset   → parametr ma zastosowanie jeśli urządzenia są umieszczone na statywie niesymetrycznie
Pan Fan / Tilt Fan   → wybieramy czy powyższe ustawienia dotyczą osi Pan czy Tilt
Set Fan   → zatwierdź

Przykład:

Pierwotne ustawienie głowic:

Ustawienie głowic po użyciu funkcji w płaszczyźnie poziomej (Pan):

Po rozmieszczeniu urządzeń w wachlarzu, za pomocą niebieskiej kropki w oknie ruchu sterujemy całym zestawem jednocześnie.
Skasowanie ustawień następuje po kliknięciu na przycisk "Central" w dziale "Fine Tune".

Bezier Shape

Krzywe Beziera - funkcja ułatwia programowanie ruchu, bez względu na położenie niebieskiej kropki w oknie ruchu, urządzenie po włączeniu krzywych będzie wykonywać zadane kształty. Unikamy dzięki temu pracochłonnego ustawiana kolejnych kroków w sekwencji.

1   → On/Off - włącz./wyłącz. generowania komunikatów;
2   → suwak regulujący prędkość ruchów;
3   → Shape - otwiera okno kształtów Beziera w którym możemy zmienić lub zmodyfikować kształt
4   → lista wyboru zdefiniowanych kształtów

Okno Shape

1   → Options - opcje:
FlipX   → lustrzane odbicie komunikatów Pan, gdzie środek to 127;
FlipY   → lustrzane odbicie komunikatów Tilt, gdzie środek to 127;
Reverse   → przeciwny kierunek ruchu;
2   → + / - -powiększa/zmniejsza kształt jednocześnie zmieniając zakres ruchu urządzeń;
3   → Save - zapisz krzywe;
4   → obracanie krzywych, każde kliknięcie obraca kształt o 1 st.

Wszystkie krzywe mogą być dowolnie modyfikowane i zapisywane.
Środek pola odpowiada pozycji centralnej w urządzeniu (wartość 127 dla kanałów Pan i Tilt), kształt można myszką przesunąć jednocześnie zmieniając obszar w którym urządzenie wysyła wiązkę.
Ruch odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara zaczynając od żółtej kropki.
Dla kązdej z kilku głowic można uruchomić inną krzywą.

Edycja krzywych Beziera za pomocą notatnika.

Każda z krzywych jest zapisana w pliku z rozszerzeniem .bez (np. circle.bez - koło), otwierając plik za pomocą notatnika możemy dowolnie zmodyfikować wszystkie punkty, w tym położenie punktu startowego (żółtą kropkę).
Plików należy szukać w folderze /FreeStyler/Chases/...

Plik otwarty za pomocą notatnika ma następującą budowę (w nawiasie przykładowa wartość z obrazka poniżej):
wartość PAN (64)
wartość TILT (185)
wartość PAN (31)
wartość TILT (148)
wartość PAN (31)
itd....

W pliku wolno używać tylko cyfr z zakresu 0-255, bez żadnych innych znaków i liter. Nie wolno zmieniać ilości punktów (linijek kodu).

W naszym sklepie zakupisz zestaw już zedytowanych krzywych, dzięki którym uzyszkasz efekt opóźnienia ruchu kilku głów.