Sliders

Panel suwaków

Panel sliders czyli panel suwaków / tłumików, to najprostszy sposób sterowania urządzeniami, podobny w działaniu do sterowników sprzętowych (z potencjometrami). Jednocześnie panel informuje o zmianach wartości kanałów podczas operacji na innych panelach. Tak naprawdę jest to najważniejszy element sterujący urzadzeniami. Za pomocą suwaków panelu sliders masz dostęp do wszystkich funkcji urządzenia które są dostepne z poziomu sterowania dmx.
Aby użyć panelu zaznacz (wybierz) urządzenie/nia, a następnie kliknij na strzałkę na niebieskim tle w prawym, górnym rogu okna roboczego:

Po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu w ikonę jak na obrazku powyżej ujrzysz podobny panel:

Każdy z suwaków odpowiada kanałowi DMX, tekst na paskach informuje za co kanał odpowiada w urządzeniu i jaką ma aktualnie wartość dmx. Cyfra na niebieskim tle, u dołu informuje o ilości kanałów (w tym przypadku 7).
Przesuwając myszką po pasku zmieniasz wysyłaną wartość DMX dla kanału. Dla precyzyjniejszej kontroli, po kliknięciu na wybrany pasek można użyć klawiszy + / - na klawiaturze numerycznej, wysyłana wartość zmieni się wtedy o 1. Po zaznaczeniu więcej niż jednego urządzenia, panel pokazuje aktualne ustawienia urządzenia zaznaczonego ostatnio (priorytet).

Możliwe jest automatyczne rowijanie panelu zaraz po zanaczeniu urządzenia. Wejdź Setup > Freestyler Setup > Preferences > Extra Options i wybierz Automactically Expand Faders When Fixture Selected. Ewentualnie zmień ustawienia na pasku wyboru urządzeń. WIĘCEJ>>