Fixture

Menu programu

Zakładka dostępna po zaznaczeniu urządzenia. WIĘCEJ>>
Można ją też otworzyć klikając na wybrane urządzenie prawym przyciskiem myszy.

Clone fixture   → Sklonuj wartości dmx z zaznaczonego urządzenia do innego, otwiera okno wyboru urządzeń.
Locate selected fixtures   → Wysyła do zaznaczonego urządzenia komunikaty, wpisane podczas tworzenia biblioteki w tabeli "Locate". W przypadku użycia wielu urządzeń funkcja umożliwia szybkie odnalezienie na rampie wybranego modelu.
Copy Channel Values   → Kopiuj wartości dmx.
Paste Channel Values   → Wklej wartości dmx.
Inverse Pan   → Odwróć urządzenie w płaszczyźnie poziomej (lustrzane odbicie)
Inverse Tilt   → Odwróć urządzenie w płaszczyźnie pionowej (lustrzane odbicie)
Swap pan/tilt   → Zamień kanały pan z tilt
Ignore blackout   → Urządzenie nie reaguje na funkcję Blackout (wyłączenie światła) w pasku narzędzi.
Ignore master intensity   → Urządzenie nie reaguje na funkcję Master Intensity (główna regulacja jasności) w pasku narzędzi.
Release override settings   → Wyłącza wartości override dla wybranego urządzenia (Override Buttons).
React to sound (Random values)   → Uruchamia reakcję urządzenia na dźwiek (losowe wartości komunikatów).
Use in DMX400   → Pozwala na użycie urządzenia we wtyczce DMX400 (tylko kanały RGB lub dimmer) - pasek narzędzi.
Do not use in DMX400   → Nie pozwala na użycie urządzenia z wtyczką DMX400
Reset fixture   → Program przez 6 sekund będzie wysyłał do urządzenia komunikat resetujący.
Disable fixture   → Do urządzenia nie będą wysyłane komunikaty dmx.
Remove fixture from playback   → Do urządzenia nie są wysyłane komunikaty DMX związane z odtwarzanymi sekwencjami.
Move to zone   → Jeśli są włączone strefy pozycje się uaktywnią. Umożliwia przypisanie urządzeń do stref.
Edit fixture   → Otwiera bibliotekę urządzenia w programie Fixture Creator.
Reload fixture   → Przeładowuje bibliotekę po edycji w kreatorze.