Custom Sliders

Niestandardowe suwaki

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

Ze względu na rozmaitośc urządzeń, nie sposób przystosować programu Freestyler DMX do wszystkich rozwiązań w nich zastosowanych. Z tego powodu programista wprowadził panel niestandardowych suwaków. Na etapie tworzenia biblioteki (fixtury) można do nich przyporządkować wszystkie funkcje dostępne przez urządzenie.

Każdy z suwaków wysyła do z góry zdefiniowanego kanału odpowiednią wartość dmx. Jednocześnie suwaki wskazują procentowo poziom wysyłanego sygnału.