Toggle Blackout, Favorite, Freeze

Narzędzia

Toggle Blackout

ZACIEMNIENIE

Funkcja powoduje natychmiastowe wyłaczenie światła poprzez wysłanie na odpowiednie kanały wartości 0. W zależnośći od możliwości i budowy urządzeń są to kanały shutter, lub dimmer, lub rgb.

Toggle Favorite

ULUBIONE USTAWIENIE

Funkcja powoduje natychmiastowe przywołanie ustawień zapisanych przy pomocy "Save as favorite" w menu "Edit". WIĘCEJ>>

Toggle Freeze

ZAMROŻENIE

Funkcja powoduje "zamrożenie", czyli pauzę w odtwarzaniu sekwencji.