Beam

Kontrola nad wiązką światła

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

1   → Iris - szerokość wiązki światła
2   → Focus - ostrość
3   → Zoom - zbliżenie
4   → Prism - pryzma
5   → Prism Rotation - rotacja pryzmy
6   → Frost 1 - "zamrożenie"
7   → Frost 2 - "zamrożenie"
8   → w tym miejscu mogą się pojawić przyciski skrótów z panelu Macro, które zostały przypisane do Beam, w lewym dolnym rogu znajduje się przycisk uwidaczniający skróty.