File

Menu programu

New Location   → Otwiera nowe, czyste okno.
Open Location   → Otwórz plik location. WIĘCEJ>>
Save Location   → Zapisz plik location.
Save Location as..   → Zapisz plik location jako..
Autosave location on exit   → Autozapis pliku location podczas zamykania programu.
Backup/Restore   → Utwórz/Przywróć kopię zapasową WIĘCEJ>>
Poniżej program wyświetla zapisane wcześniej pliki location.
Exit   → Zamknij program