Pliki Location / Backup

Location

Freestyler może być stosowany w wielu różnych sytuacjach i miejscach. W pliku location można zapisać konfigurację programu np. dla różnych klubów i w dowolnym momencie je przywołać. Rozszerzenie pliku to .flf

W pliku location SĄ ZAPISYWANE:
  →nazwy używanych urządzeń
  →adresy początkowe urządzeń
  →układ ikon urządzeń na ekranie
  →dodatkowe informacje na temat urządzeń (np. "inverse Pan", "react to sound" ...)
  →obrazek tła.

W plliku location NIE SĄ ZAPISYWANE:
  →Cue
  →Sekwencje
  →pliki urządzeń
  →ustawienia ekranu dotykowego, Midi

Pliki Backup

Kopia zapasowa programu, zapisany plik ma rozszerzenie .fbf

W pliku backup SĄ ZAPISYWANE:
  →sekwencje (.. \ Freestyler \ Chases)
  →listy cue (.. \ Freestyler \ Cue)
  →pliki Location (.. \ Freestyler \ Location)
  →biblioteki urządzeń wraz z plikami graficznymi, gobo, kolorami itp. (..\Freestyler\Fixtures)
  →plik freestyler.ini
  →skróty klawiszowe, ustawienia ekranów dotykowych

W pliku backup NIE SĄ ZAPISYWANE:
  →ustawienia midi
  →ustawienia programu
  →urządzenia które nie zostały zapisane w pliku location

Aby wykonać kopię zapasową wybierz Backup/Restore-Backup, następnie podaj nazwę dla pliku i kliknij Otwórz (!). Po wykonaniu zapisu program wyświetli listę zapisanych informacji:

Aby przywrócić kopię zapasową wybierz Backup/Restore-Restore, następnie wybierz plik z kopią i kliknij Otwórz. Po wczytaniu pliku zamknij i otwórz ponownie program.
Innym sposobem wczytania kopii zapasowej jest otwarcie pliku z kopią (przy zamkniętym programie), po uruchomieniu Freestylera zamknij i ponownie otwórz program.
Opcja Remove sequences , cues and shapes before restore pozwala usunąć wszystkie sekwencje przed przywróceniem kopii zapasowej.