Colors

Kontrola kolorami

Przycisk można uruchomić tylko jeśli urządzenie, a co za tym idzie jego biblioteka (fixture) ma możliwość sterowania funkcjami zawartymi w panelu. W zależności od budowy biblioteki wygląd i dostęp do niektórych funkcji może się zmieniać.
Wszystkie zmiany wpływają na wskazania na panelu Sliders WIĘCEJ>>
Aby otworzyć panel zaznacz urządzenie (WIĘCEJ>>) i kliknij na powyższy przycisk.

Panel, w zależności od sposobu wyświetlania koloru przez urządzenie zmienia swój wygląd:

Panel Colors dla urządzeń wyposażonych w tarczę kolorów.
1   → Color 1 - suwak umożliwia zmianę wartości dla kanału przypisanego do pierwszej tarczy kolor, jednocześnie informuje jaka wartość jest wysyłana do urządzenia,
2   → kolory i obrazki pierwszej tarczy, po wybraniu jednego program wyśle do urządzenia wartość dmx powodującą odpowiednie ustawienie tarczy
3   → w tym miejscu mogą się pojawić przyciski skrótów z panelu Macro, które zostały przypisane do Gobo, w lewym dolnym rogu (4) znajduje się przycisk uwidaczniający skróty.

Panel może wyświetlić informacje dla dwóch tarczy kolorów.

Panel Colors dla urządzeń gdzie za zmianę koloru odpowiadają diody LED.
1   → Fixed colors - zakładka dla tarczy kolorów lub zdefiniowanych w urządzeniu kolorów makro, odwołuje się do odrębnego kanału dmx, wygląd jak dla urządzeń wyposażonych w tarczę kolorów (patrz wyżej)
2   → CMY - RGB - zakładka dla kolorów wyświetlanych przez diody led, program może wyświetlać kolory CMY lub RGB
3   → pole wyboru koloru, poniżej (3a) wybór trybu wyświetlania
4a   → podgląd aktualnie wybieranego koloru
4b   → podgląd koloru wyświetlanego przez urządzenie
5   → Segment - sekcja dostępna dla urządzeń, gdzie matryca kolorów podzielona jest na segmenty (np.led bary), po zaznaczeniu segmentu, w polu wyboru kolorów (3) wybierz odpowiedni kolor, segment odpowiednio się podświetli
6   → Red (Cyan) - suwak dla kanału odpowiedzialnego za kolor czerwony (cyjan)
7   → Green (Magenta) - suwak dla kanłu odpowiedzialnego za kolor zielony (rózowy)
8   → Blue (Yellow) - suwak dla kanału odpowiedzialnego za kolor niebieski (żółty)
9   → CTO - suwak dla kanału odpowiedzialnego za kolor amber (CTO - Color Temperature Orange)
10   → CW - suwak dla kanału odpowiedzialnego za kolor zimny biały (CW - Cool White)
11   → WW - suwak dla kanału odpowiedzialnego za kolor ciepły biały (WW - Warm White)
12   → Custom Color - wybór i zapis kolorów użytkownika
13   → w tym miejscu mogą się pojawić przyciski skrótów z panelu Macro, które zostały przypisane do Colors, w lewym dolnym rogu (14) znajduje się przycisk uwidaczniający skróty.