DMX 400

Wtyczka sterująca kanałami RGB

Wtyczka DMX400 jest generatorem sygnałów dla urządzeń typu RGB (czerwony, zielony, niebieski), np. pary, listwy itp.

Po uruchomieniu jednocześnie odtwarzania sekwencji (Cue, Submaster, Override Buttons) i DMX400 - Chaser działa tylko wtedy, gdy w sekwencji odpowiednie kanały są ustawione na "off". Jeżeli w sekwencji te same kanały są oznaczone jako "Fade" lub "Snap" to sekwencja ma pierwszeństwo i kanały DMX400 są ignorowane.

Aby rozpocząć pracę z DMX400 należy najpierw odpowiednio skonfigurować urządzenia.
Zaznacz jedno z urządzeń i kliknij na nie prawym przyciskiem myszki, z rozwijanego menu wybierz "Use in DMX400..." WIĘCEJ>>
W otwartym w ten sposób oknie przyporządkuj urządzenie do wybranego kanału DMX400 (adresowanie dmx nie ma znaczenia):

Wtyczką DMX400 można również sterować dźwiękiem - w rozwijanym menu urządzenia (WIĘCEJ>>) wybierz "React to Sound", a w ustawieniach sterowania dźwiękiem (WIĘCEJ>>) zaznacz "DMX400 react to sound".

Opis funkcji

1   → podgląd poszczególnych kanałów dmx400
2   → Channel fader - każdy kanał posiada suwak, którym ustawia się maksymalną intensywność świecenia podaczas pracy
3   → Flash - każdy kanał posiada przycisk flash, jego naciśnięcie powoduje zaświecenie lampy z maksymalną jasnością, niezależnie od ustawień suwaków (2)
4   → Program - wybór jednego z 10 programów, powyżej pdgląd aktualnie wybranego (4a)
5   → Static - wyłączenie odtwarzacza programów
6   → Chaser - uruchomienie programu
7   → Number of channels - wybór ilości kanałów: 4,6,8,12
8   → Master - globalna regulacja intensywności
9   → Flash - globalny przycisk flash, jego naciśnięcie powoduje zaświecenie lampy z maksymalną jasnością, niezależnie od ustawień suwaka (8)
10   → BG - Background intensity - jasność tła, tzn. minimalna jasność świecenia
11   → Blackout - globalny blackout
12   → Speed - prędkość odtwarzania programów
13   → Auto change program - automatyczne przejście pomiędzy kolejnymi programami
14   → Interval - ustala czas odtwarzania programu przed przejściem do kolejnego, uaktywniana przyciskiem Auto Change (13)
15   → Fade - określa czas narastania intensywności świecenia od min do max, uaktywniana przyciskiem Toggle Fading (16)
16   → Toggle Fading - uruchamia łagodne przejście między błyskami (Fade), kliknięcie prawym przyciskim uruchamia tryb Pulse
17   → Disable Color Change - wyłacz zmiany kolorów, programy wpływają tylko na jasność
18   → All Same Color - program uruchomi wszystkie kroki w tym samym kolorze, a następnie przełącza kolor i ponownie uruchamia wszystkie kroki
19   → 10 vivid colors - każdy z kanałów pracuje w innym kolorze, kolor jest zmieniany w każdym kroku