FreeStyler Setup

Konfiguracja programu

Po wybraniu FreeStyler Setup otworzy się okno:

Z tego poziomu można przejść do następujących zakładek:
1  → Interface setup  → konfiguracja interfejsu dmx (okno widoczne zaraz po otwarciu okna Setup) WIĘCEJ>>
2  → External Control  → konfiguracja zewnętrznych kontrolerów, sterowników, wingów, skrótów klawiaturowych itp. WIĘCEJ>>
3  → Preferences  → pozostałe opcje programu WIĘCEJ>>