Preferences

Dodatkowe opcje programu.

Okno umożliwia skonfigurowanie opcji dotyczących samego programu oraz ustawień dla sterowanych urządzeń.

Opis poniżej listy.
1  → Colors - zmiana kolorów WIĘCEJ>>
2  → Correction - korekcja komunikatów WIĘCEJ>>
3  → Extra Options - opcje programu WIĘCEJ>>
4  → Password / security - ochrona programu hasłem WIĘCEJ>>
5  → Pan / Tilt resize - zakres ruchów pan/tilt WIĘCEJ>>
6  → Patch - zamiana kanałów dmx WIĘCEJ>>
7  → Zone - strefy WIĘCEJ>>

Colors

Zmiana kolorów wyświetlanych w oknie roboczym programu.

Active Fixture Backcolor  → kolor tła zaznaczonego urządzenia (tekst pod obrazkiem)
Second Active Fixture Backcolor  → kolor tła kolejnych zaznaczonych urządzeń (tekst pod obrazkiem)
Fixture Backcolor  → kolor tła nieaktywnych urządzeń (tekst pod obrazkiem)
Active Fixture Fontcolor  → kolor czcionki zaznaczonego urządzenia (tekst pod obrazkiem)
Second Active Fixture Fontcolor  → kolor czcionki kolejnych zaznaczonych urządzeń (tekst pod obrazkiem)
Fixture Fontcolor  → kolor czcionki nieaktywnych urządzeń (tekst pod obrazkiem) ZAZNACZANIE URZĄDZEŃ>>
Channel Off  → kanał nieaktywny, niezapisywany (atrybuty zapisu sekwencji)
Channel Snap  → kanał z atrybutem Snap, zapisywany (atrybuty zapisu sekwencji)
Channel Fade  → kanał z atrybutem Fade, zapisywany (atrybuty zapisu sekwencji)
Channel Override  → kanał nadpisany, override

Correction

Korygowanie wysyłanych komunikatów.

Zakładka umożliwia skorygowanie komunikatów dmx wysyłanych do urządzeń, tzn. do komunikatów wysyłanych zostanie dodana, lub odjęta wartość wpisana w polach dotyczących wybranych kanałów. Umożliwia to np. zmianę położenia głowicy (jeśli zakres ruchu w panoramie wynosi 540st, to wpisanie w oknie kanału Pan wartości 43 spowoduje przestawienie głowicy o 45st).
Okno wyświetla wszystkie kanały wraz z opisem, każde kolejne urządzenie ma kanały podświetlone w innym odcieniu niebieskiego, kanały nieużywane mają kolor szary.
Zakres korekty wynosi -99 do +255. Korekta nie jest aktywna przed zapisaniem.

Po zastosowaniu korekty zmienione kanały będą w oknie Output > Show Output podświetlone na czerwono.

Extra Options

Opcje dodatkowe.

Open cue and overridebuttons on Startup  → Po uruchomieniu programu automatycznie pokaż okna Cue i Overridebuttons
Open cue and submaster on Startup   → j.w. okna cue i Submaster
Automatically expand faders when fixture selected  → Automatyczne rozwinięcie panelu suwaków po wybraniu urządzenia
Cue Multiselect always enabled  → Pozwala na uruchomienie wielu sekwencji Cue w jednym momencie. Powinien być zaznaczony gdy używamy funkcji Sumbaster
Cue “Go to previous value” always enabled  → Umożliwia globalne włączenie fukcji "Restore values" (dostępnej także w oknie cue dla każdej z sekwencji osobno). Przywraca wartości przed uruchomieniem cue.
Send DMX data to Martin LightJockey
Use transparency on window with no focus  → Wszystkie otwarte okna poza obecnie używanym stają się przeźroczyste
Reset Freestyler to factory defaults  → Przywrócenie programu do wartości fabrycznych. Reset nastąpi po ponownym uruchomieniu FreeStylera
Reset windows position  → Powoduje przywrócenia "zagubionych", niewidocznych okien (np. po zmianie rozdzielczości monitora itp.)
Increase process priority  → Nadaje priorytet FreeStylerowi w systemie. Ta funkcja nie przyspieszy programu!

Password / security

Ochrona hasłem.

Program umożliwia wprowadzenie hasła bezpieczeństwa, po prawej należy wybrać chronione funkcje.

Pan / Tilt resize

Zakres ruchów Pan i Tilt.

Funkcja pozwala rozszerzyć lub ograniczyć ruch skanera czy ruchomej głowy. Może to być przydatne gdy trzeba dostosować ruchy Pan/Tilt zapisanych sekwencji do pomieszczenia w którym są odtwarzane. Skalowanie działa tylko dla odtwarzanych sekwencji, nie działa z generatorem krzywych Shape!

Patch

Zamiana kanałów dmx.

Okno pozwala przenieść dowolny kanał w inne miejsce, wyświetla wszystkie kanały wraz z opisem, każde kolejne urządzenie ma pola podświetlone w innym odcieniu niebieskiego, kanały nieużywane mają kolor szary.
Po zapisaniu, zamienione kanały będą w oknie Output - Show Output podświetlone na czerwono. WIĘCEJ>>

Jeśli chcesz np. na kanał pierwszy wysłać komunikaty kanału trzeciego, w pierwszym oknie zamiast cyfry 1 wpisz 3 i zatwierdź zmianę klikając "Save". Komunikaty kanału pierwszego zostaną pominięte, a informacje z kanału trzeciego zostaną przesłane na kanały 1 i 3.

Zone

Strefy

Funkcja pozwala utworzyć strefy, np. w przypadku realizacji oświetlenia na kilku salach umożliwia stworzenie na głównym ekranie zakładek dla każdej z sal. Dzięki temu główny ekran staje się przejrzystszy.
Dla każdej ze stref można ustawić inne tło.