External Control

Sterowanie programem za pomocą zewnętrznych urządzeń.

Niemal wszystko, co chcesz zrobić z freestyler można wykonać za pomocą klawiatury i myszy w samym programie, jednak używając zewnętrznych urządzeń sterujących obsługa jest bardziej intuicyjna i szybsza.
FreeStylerem można sterować za pomocą:
- ekranów dotykowych
- tradycyjnej klawiatury komputerowej używając skrótów klawiaturowych
- joysticka
- sterowników midi
- sterowników typu wing
- kontrola za pomocą połączenia TCP/IP, protokołem ASCII
- dedykowaną aplikacją na smartfony.

Spis poleceń które Freestyler potrafi przyjąć, aby wykonać określona działania (j. angielski) ZOBACZ>>

Opis poniżej listy.
1  → DMX In WIĘCEJ>>
2  → Joystick Control - sterowanie joystickiem WIĘCEJ>>
3  → Keyboard shortcuts - konfiguracja skrótów klawiaturowych WIĘCEJ>>
4  → Midi Control - konfiguracja sterowników midi WIĘCEJ>>
5  → Touchscreen - konfiguracja ekranów dotykowych WIĘCEJ>>
6  → Enttec wings - konfiguracja sterowników typu wing WIĘCEJ>>

Joystick Control

Sterowanie joystickiem.

Po zaznaczeniu okienka, sterowanie joystickiem oraz jego wszystkimi przyciskami staje się możliwe. Przyciski oraz ruchy manetką joysticka należy przyporządkować do funkcji w zakładce "Keyboard shortcuts".
Ruchy joysticka można wykorzystać do sterowania rozmaitymi funkcjami, nie tylko ruchem głowicy czy skanera, ale np. głównym dimmerem, aby kontrolować ruch głowic należy wcześniej włączyć tą funkcję wciskając klawisz przypisany do “Enable joystick” lub/oraz “Toggle joystick pan/tilt” w zakładce "Keyboard shortcuts" lub na innych urządzeniach sterujących, np. ustawieniach midi, wingów itd.
Istnieje możliwość wykorzystania kontrolerów PS3 lub XBOX.
UWAGA: sterowanie ruchem głowic/skanerów za pomocą joysticka jest stosunkowo kłopotliwe, wynika to z zakresu ruchów głowic (najczęściej 540stopni) i zasady działania joysicków.

Keyboard shortcuts

Konfiguracja skrótów klawiaturowych.

Zakładka umożliwia przypisanie skrótów z klawiatury komputerowej do funkcji programu. Użycie skrótów klawiaturowych ułatwia, a czasemi wręcz umożliwia dostęp do wybranych funkcji, np. blackout grup, random pan/tilt...
Można używać połączenia z klawiszem SHIFT. Możliwe jest również przypisanie jednego klawisza do kilku funkcji.
Usunięcie skrótów klawiaturowych:
1) Usunięcie wszystkich skrótów - po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy w oknie skrótów wybierz "Clear all"
2) Usunięcie jednego skrótu - skasuj skrót klawiszem "Backspace"

Midi Control

Konfiguracja sterowników midi.

MIDI to skrót od "Musical Instrument Digital Interface" czyli cyfrowego standardu przesyłu informacji między instrumentami. Freestyler ma możliwość przyjmowania komunikatów MIDI na potrzeby sterowania funkcjami programu.
Jeśli instrument muzyczny np. syntezator jest wyposażony w złącza MIDI to można już go wykorzystać do sterowania, jednak w tym przypadku dużo lepiej się sprawdzą kontrolery MIDI, czyli urządzenia mogące generować komunikaty MIDI, często są one wyposażone w potencjometry, enkodery. itp.

1  → lista wyboru wejścia MIDI
2  → lista wyboru wyjścia MIDI (sygnał zwrotny do kontrolera wykorzystywany np. dla zmotoryzowanych suwaków, kontrolek itp.)
3  → Start - zatwierdzenie wybranych wejść/wyjść MIDI
4  → Function - funkcje freestylera do zaprogramowania
5  → Note IN - komunikat MIDI In
6/6a  → Page - protokół MIDI przewiduje 127 komunikatów Control Change (generowane przez kontrolery), natomiasy DMX to 512 kanałów, z tego powodu jest możliwość wyboru 5 stron, na kazdej ten sam komunikat MIDI może uruchamiać inną funkcję, dodatkowo można użyć klawisza SHIFT. Przycisku "Page independant" należy użyć w przypadku gdy komunikat MIDI ma uruchomić wybraną funkcję bez względu na to która z 5 stron będzie uruchomiona.
7  → DMX ch.
8  → off/on - wartość komunikatu MIDI (0-127) powodująca wyzwolenie funkcji w programie
9  → Note OUT - komunikat MIDI Out
10  → monitor komunikatów MIDI
11  → Learn - czyli 'ucz się', należy uruchomić podczas programowania komunikatów midi

Każde urządzenie czy instrument posiadające złącza MIDI może współpracować z Freestylerem, jednakże najczęściej wykorzystywane są:
Behringer BCF-2000 / BCR-2000
Behringer FCB-1010
Akai MPD-16
Korg Nano Range / Nano Control
Novation Launchpad
Hercules DJ COnsole
Touch OSC (aplikacja dla tabletów)

Touchscreen

Konfiguracja ekranów dotykowych.

Zakładka pozwala uruchomić program w trybie sterowania ekranem(ami) dotykowym(i), po właczeniu ekran roboczy przełączy się w taki tryb:

Enttec wings

Konfiguracja sterowników typu wing.

Sposób konfiguracji wingów zbliżony do konfiguracji midi.