Interface Setup

Konfiguracja interfejsu usb-dmx

Okno umożliwia wskazanie programowi dokąd ma kierować komunikaty dmx. W związku z tym, że od wersji 3.5.7 FreeStyler umożliwia pracę z jednocześnie dwoma interfejsami (FreeStyler X2), widoczne są dwie zakładki "Universe 1 , Universe 2". Dzięki temu komunikaty można kierować do dwóch linii DMX512, przez co liczba dostępnych kanałów zwiększa się do 1024, można też wykorzystać jeden interfejs usb-dmx, a drugie wyjście skierować do wtyczki Magic 3D Easy View uruchamiając w ten sposób jednoczesną wizualizację show na ekranie komputera.

1  → Universe 1 / Universe 2; → konfiguracja dla wyjścia 1 lub 2
2  → lista wyboru rodzaju interfejsu WIĘCEJ>>
3  → Advanced  → zaawansowane opcje - po kliknięciu wyświetla się pole 3a:
3a  → Tutaj można określić prędkość odświeżania wysyłanego pakietu danych. Niższa wartość daje większą prędkość. Niektóre urządzenia mogą, być przeładowane przez dane i samoczynnie uruchamić reset. Nie działaj z większą prędkością, niż to konieczne.
4  → FTDI device  → stan podłączonego interfejsu, w tym przypadku program nie wykrył podłączenia interfejsu
5  → Reset Output  → reset wyjść, ustawień patch, correction..
6  → Mirror univ. 1 to univ2  → po zaznaczeniu do obu wyjść będą wysyłane identyczne komunikaty, ustawienie wymagane jeśli jedno z wyjść wysyła komunikaty do interfejsu usb-dmx, a drugie do wizualitora

Wybór interfejsu

Program może pracować z kilkunastoma typami interfejsów usb-dmx, do pracy z wtyczką Magic 3D Easy View należy z listy wybrać "Virtual Interface".
Większość interfejsów dostępnych na polskim rynku pracuje w standardzie Enttec Open DMX (DAB SYSTEM, SEB SYSTEM, KWMATIK, AVT...) odpowiednim ustawieniem dla nich będzie wybór z listy: "Enttec Open DMX". Aby interfejs poprawnie pracował należy wcześniej zainstalować dla niego sterowniki, możesz je pobrać TUTAJ.
Najczęście interfejsy są wyposażone w diodę sygnalizującą poprawną pracę, jej bardzo szybkie pulsowanie oznacza, że program komunikuje się z interfejsem.


Jaki konwerter kupić?
W przypadku tanich konwerterów typu"Enttec Open DMX" najważniejszym znaczeniem jest optoizolacja układu. Interfejsy z optoizolacją galwaniczną są znacznie bardziej odporne na zakłócenia, poza tym, dzięki temu, że komputer nie jest fizycznie połączony ze sprzetem (interfejs jest podzielony na dwie części, sygnał pomiędzy nimi jest przesyłany optycznie) urządzenia mogą być bezpiecznie zasilane z różnych rozdzielni, faz.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wybór konwertera Art-Net. Rozwiązenie to posiada właściwie same zalety: nie wymaga sterowników, jest odporne na zakłócenia (np. pochodzące od tanich wytwornic dymu), połączenie pomiędzy komputerem, a konwerterem wykonuje się przy pomocy taniej skrętki np. Cat5. Można również wykorzystać Router Wi-Fi!