Groups...

Łączenie urządzeń w grupy

Grupowanie urządzeń daje możliwość zaznaczania wielu urządzeń, niekoniecznie tego samego rodzaju, co przyśpiesza programowanie oraz zwiększa możliwości kontroli nad sprzętem (np. blackout całej grupy urządzeń). Grupy można kontrolować za pomocą zewnętrznych kontrolerów, np. klawiatury.

Program umożliwia zdefiniowanie do 24 grup urządzeń. Każde urządzenie można dodać do jednej lub kilku grup.

Okno grup można otworzyć na kilka sposobów:
Menu programu   → Edit - Groups...
Prawy przycisk myszki na pustym polu roboczym   → Groups...
Pasek narzędzi   →Select all fixtures

Łączenie urządzeń w grupy

1  → Group name - pole do wprowadzania nazw grup
2  → Add group - dodaj nową grupę (aktywne po wpisaniu nazwy Group name)
3  → Add fixtures - dodaj urządzenie do grupy
4  → Remove items - usuń zaznaczone
5  → Switch layout - przełącza ekrany między oknem edycji grup, a oknem normalnej pracy
6  → okno wyświetla istniejące grupy oraz dodane do nich urządzenia
7  → strzałki pozwalają zmienić kolejność i numerację grup
8  → One group at a time - pozwala wybrać tylko jedną z grup w jednym momencie
9  → Rename - zmiana nazwy grupy

Po otwarciu okna w głównym polu wyświelą się istniejące już grupy, w tym stworzone podczas dodawania urządzeń do programu.

Aby połączyć urządzenia w grupy:
1- W polu Group name (1) wpisz nazwę nowej grupy
2- W oknie (6) wybierz grupę, następnie w polu roboczym programu zaznacz wybrane urządzenia i kliknij Add fixtures (3)

Praca na grupach

1  → lista istniejących grup
2  → Switch layout - przełącza ekrany między oknem edycji grup, a oknem normalnej pracy
3  → All - zaznacz wszystkie grupy
4  → None - odznacz wszystkie grupy
5  → Even - zaznacz urządzenia o numerach 2,4,6...
6  → Even Same - zaznacz urządzenia tego samego typu co najważniejsze ostatnio, w przedziale 2,4,6... (*)
7  → Odd - zaznacz urządzenia o numerach 1,3,5...
8  → Odd Same - zaznacz urządzenia tego samego typu co najważniejsze ostatnio, w przedziale 1,3,5...(*)
9  → One group at a time - pozwala wybrać tylko jedną z grup w jednym momencie

(*) - zaznaczając kilka urządzeń, ostatnie z zaznaczonych jest najważniejszym (jest podświetlone w innym kolorze) WIĘCEJ>>