FX Generator

Generator efektów

Generator efektów FX to narzędzie znacznie przyśpieszające programowanie sekwencji. Po wybraniu rodzaju efektu, dla zaznaczonych urządzeń, na wybranych kanałach tworzy odpowiednie komunikaty dmx, jednocześnie generując optymalną liczbę kroków.

Efekty można podzielić na dwie grupy:

Sine / Cosine / Saw

1   → podgląd efektu. Efekty Sine / Cosine / Saw to trzy rodzaje przebiegów, po prawej opis wartości dmx
2   → wybór efektu (tutaj Sine)
3   → wybór kanału dmx dla którego generator utworzy efekt
4   → opcje:
Amplitude - amplituda, odnosi się do osi środkowej, wartość 127 przy Offset jak na obrazku spowoduje wysłanie wartości od 0 do 255, a więc maksymalnych.
Offset - przesunięcie przebiegu powyżej, lub poniżej osi środkowej, 127 oznacza środek przebiegu
Distributed evenly - wartości rozłożone równomiernie pomiędzy wszystkie wybrane urządzenia
Inverse wave - odbicie lustrzane przebiegu
5   → Generate - generuj kroki i wartości dmx

Chase / Cascade / FlipFlop / Inverse Chase / In Out / Can Can / Special

1   → podgląd efektu.
2   → wybór efektu (tutaj Chase)
3   → wybór kanału dmx dla którego generator utworzy efekt
4   → opcje:
Low value - najniższa wygenerowana wartość dmx
High value - najwyższa wygenerowana wartość dmx
Pulse - ocja dotycząca atrybutów Fade i Snap, jeśli Pulse jest odznaczone generator wstawi atrybut Snap, czyli przełączenie wartości w każdym przypadku będzie nagłe. Po zaznaczeniu Pulse włączenie wartości maksymalnej (High Value) otrzyma atrybut Snap, natomiast przełaczenie na wartość minimalną (Low Value) otrzyma atrybut Fade
Reverse Pulse - j.w., ale włączenie wartości maksymalnej (High Value) otrzyma atrybut Fade, natomiast przełaczenie na wartość minimalną (Low Value) otrzyma atrybut Snap
Reverse direction - lustrzane odbicie efektu
Per no of fixtures - ilość urządzeń otrzymujących jednocześnie te same komunikaty (tylko efekty Chase, Inverse Chase, In Out)
5   → Generate - generuj kroki i wartości dmx