Preset

Wstępna konfiguracja sekwencji

Dzięki prestom można zapisać wstępne ustawienia dla sekwencji, znacznie przyśpiesza to programowanie.

Presety można podzielić na dwie grupy:

Fixture Preset

Ten typ presetu jest tworzony poprzez wybranie jednego urządzenia i zapisanie dla niego wszystkich ustawień. Gdy później zaznaczysz wiele urządzeń to wszystkie otrzymują te same komunikaty.

Global Presets

Ten typ presetu jest tworzony przez wybranie wielu urządzeń i zapisanie dla wszystkich ustawień. Jeśli w przyszłości zaznaczysz więcej urządzeń, wartości zapisane w presecie będą miały zastosowanie tylko dla urządzeń użytych w trakcie zapisu presetu.

Tworzenie presetów

Wybierz jedno urządzenie, jeśli ma być utworzony "Fixture Preset" lub więcej urządzeń dla "Global Presets" i ustaw wszystkie parametry do zapisania.
Sprawdź, czy wszystkie kanały które chcesz zapisać są ustawione na "Fade" lub "Snap", tylko one zostaną zapisane.
Wybierz pole na którym chcesz zapisać preset i naciśnij Save Preset, następnie wprowadź nazwę dla presetu.
Ikona w polu "Type" informuje o rodzaju zapisanego presetu (fixture czy global) i jest dodawana automatycznie.

Użycie prestów

Podczas tworzenia sekwencji, zaznacz urządzenia, a następnie wybierz żądany preset i naciśnij Apply to sel. Fixts. Ustawienie zostanie użyte wyłącznie dla wybranych urządzeń. W jednym kroku można wybrać kilka presetów, należy przy tym zwrócic uwagę na to, żeby presety nie dotyczyły tych samych kanałów, w takim przypadku zastosowanie będzie miał ostatnio wybrany preset.
Czerwona gwiazdka na obrazku urządzenia oznacza, że zastosowano preset.

Edycja i usunięcie presetów

Naciśnij prawym przyciskiem myszy na wybrany preset:
Edit preset - edycja: po wybraniu preset zostanie załadowany do edytora, zmień ustawienia i zapisz go ponownie
Remove preset - usunięcie.

Aby usunąć zastosowany preset z sekwencji otwórz sekwencję w edytorze, jeśli zostały w niej użyte presety to na urządzeniach zobaczysz czerwoną gwiazdkę.
Zaznacz urządzenia dla których chcesz z sekwencji usunąć presety i kliknij na nie prawym przyciskiem myszy:

Remove presetvalues - usuń wartości preset - za pomocą tej funkcji jest możliwe usunięcie wartości preset z wybranego urządzenia. Zauważ, że musi to być zrobione dla każdego kroku w sekwencji
Remove fixture from sequence – preset - usuń urządzenie z sekwencji - ta funkcja usuwa ustawienia preset dla urządzenia z całej sekwencji.
Obie opcje są dostępne tylko podczas pracy edytora!